Vores vision

Baptistkirken Bornholms vision:

Vi vil være en åben og udadvendt kirke, der møder mennesker med evangeliet, dér hvor de er!

----------------------------------------------------------

- I menigheden trives en levende tro, som giver sig udslag i tilbedelse gennem bøn og forbøn, lovprisning og stilhed.

- Den enkeltes tjeneste bygger på ansvarlighed overfor de nådegaver, vi har fået af Gud og overfor opgaver i fællesskabet.

- Menigheden har et inspirerende og opfølgende lederskab med visioner.

- Menigheden har funktionsdygtige strukturer.Menigheden er et kærligt, omsorgsfuldt og fordomsfrit fællesskab for alle.

- Vi er en evangeliserende menighed, der møder menneskers behov og som formål har at følge mennesker frem til overgivelse til Kristus.

- Vi ønsker børne- og ungdomsarbejdet som en væsentlig og levende del af menigheden.

- Hver uge tilbydes vedkommende gudstjenester med forkyndelse på bibelsk grundlag og med plads til forskellighed.

- Menigheden tilbyder undervisning, som vedvarende kan udvikle den enkelte til at efterfølge Kristus.