Integration

 
 
I Baptistkirken Bornholm deltager ca. 40 flygtninge fra Burma i menighedens hverdag og liv. Har du brug for at kontakte menighedens integrationsarbejde, så
 
kontakt:  Kirsten Wendell                                          Se en Chin-dans
                Tlf. 56 91 25 40